100-LECIE UZYSKANIA PRZEZ POLKI PRAW WYBORCZYCH

Dnia 27 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Kusiętach obył się apel  z okazji

100- LECIA UZYSKANIA PRZEZ POLKI PRAW WYBORCZYCH

Apel przygotowały dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego  pod kierunkiem pani Elżbiety Rutkowskiej.

Rok 2018 został ogłoszony decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  Rokiem Praw Kobiet. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest też setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych. Stało się to 28 listopada 1918 roku dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Elżbieta Rutkowska