Zwycięstwo w Konkursie „Uratować znaczy żyć…”

W dniu 4 grudnia w Komendzie Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Częstochowie odbył  się
II REGIONALNY KONKURS

 DZIECI I MŁODZIEŻY

Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ  POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

,,URATOWAĆ ZNACZY ŻYĆ…”

Udział w konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach w dwóch kategoriach wiekowych:

klasy I – III                                          klasy IV – VIII        

Mikołajczyk Maja                    Poch Wiktoria

Czyż Piotr                                        Muś Patrycja

Kot Marcel                                     Wilk Julia

 

Konkurs jest akredytowany jako konkurs wojewódzki.

Dzieci klas I – III po rywalizacji iście sportowej zajęły  I miejsce

  BRAWO!

Rywalizacja odbywała się na dwóch płaszczyznach: teoretycznej oraz praktycznej, a zakres tematyczny wymagała od uczestników odwagi własnej oraz wiedzy na poziomie zaawansowanym zarówno w udzielani I Pomocy Przedmedycznej jak również wiedzy z zakresu przepisów Ruchu Drogowego.

Dzieci były przygotowywane przez p. Iwonę Pasiekę i Dyrektora Mariusz Żołędziewskiego.

Konkurencja była bardzo duża: w konkursie wzięło udział wiele szkół z Częstochowy, powiatu częstochowskiego i kłobuckiego  oraz województwa łódzkiego.

Nasi uczniowie zdobyli więc kolejne doświadczenie życiowe związane z udzieleniem Pierwszej Pomocy i ratowaniem życia w różnych sytuacjach, doświadczenie którego się nie da nabyć i nauczyć w dzień czy dwa.

Dlatego jesteśmy dumni, że mamy dzieci i młodzież, która potrafi być tak odważna, by szkolić się w tym zakresie i brać udziały w konkursach i pokazach z I pomocy przedmedycznej.

Serdecznie gratulujemy!