Obchody Jubileuszu 65 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kusiętach

Uroczystość związana z Jubileuszem 65 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kusiętach, zwanym „żelaznym”, miała miejsce w dniu 5 października 2019r. w OSP w Kusiętach.

Otworzyła ją Przewodnicząca KGW w Kusiętach, p. Anna Czajkowska, witając w imieniu własnym oraz członkiń Koła zaproszonych gości, a wśród nich Radną Powiatu częstochowskiego, p. Danutę Tomzę, Radnych gminy Olsztyn: p. Marka Romańskiego i p. Marcina Pocha, sołtysa wsi Kusięta, p. Gabrielę Klimek, członkinie KGW z Biskupic, Olsztyna, Zrębic, uczniów Szkoły Podstawowej w Kusiętach wraz z rodzicami i opiekunami p. Danutą Pryczyńską i p. Ewą Tomzą, którzy przygotowali na tę uroczystość występ artystyczny.  Goście mieli także okazję zapoznać się z historią działalności KGW w Kusiętach na przestrzeni kilkudziesięciu lat.

     Po części oficjalnej uroczystości wystąpili uczniowie klas II, III, VI i VII ze Szkoły Podstawowej w Kusiętach, prezentując utwory poetyckie i pieśni ludowe oraz taniec „Grożony”.

     Symbolem wspólnoty ludowej oraz trudu i pracy rolników stał się bochen chleba, wręczony przez dzieci na ręce Przewodniczącej Koła.

     Po występach nadszedł moment na składanie przez gości gratulacji, życzeń i upominków dla Jubilatek. Nie zabrakło także odśpiewania „100 lat”.

     Na  zakończenie spotkania członkinie KGW Kusięta zaprezentowały własny repertuar. 

Życzenia od uczniów SP w Kusiętach:

„Z okazji Jubileuszu 65 – lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kusiętach składamy wyrazy podziękowania i uznania za ogromny wkład w życie naszej gminnej społeczności. Życzymy kolejnych lat zaangażowania Koła w upowszechniania kultury i tradycji polskiej wsi oraz wielu dalszych sukcesów i wytrwałości w życiu osobistym  i zawodowym”.

Więcej zdjęć w Galerii 🙂