Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w okresie przerwy świątecznej