Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W Szkole Podstawowej w Kusiętach, w piątek 1 marca 2019 roku odbył się apel upamiętniający Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystość odbyła się w szkolnym holu przy „Ścianie Patriotycznej”, gdzie dyrektor szkoły Mariusz Żołędziewski wraz z delegacją uczniów złożyli kwiaty w imieniu całej społeczności szkolnej.

W trakcie apelu, nauczyciel historii Marek Romański, przybliżył sylwetki bohaterskich żołnierzy pochodzących m.in. z terenu gminy Olsztyn, którzy ginęli za sprzeciwianie się narzuconemu systemowi komunistycznemu. Byli to np.:  bracia Stanisław i Zygmunt Palowie ze Zrębic, rodzina Haberów z Olsztyna. Represjonowani byli  także m.in.: Zdzisław Zębik ze Zrębic czy Jan Biskup z Przymiłowic. Przykładem zbrodni funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Częstochowie jest wydarzenie z dnia 27 października 1947 roku, kiedy to w Kusiętach zginął Alfred Kucharczyk zastrzelony przez funkcjonariuszy UB. Całość apelu była urozmaicona pieśniami patriotycznymi.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie od 2011 roku. Dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, ponieważ tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

                                                                                  Marek Romański