Category: Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13.10.2020 r. jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwana Dniem Nauczyciela. Akademia została przygotowana pod kierunkiem Pani Moniki Muskalskiej – nauczycielki języka polskiego oraz Pani Renaty Łuszczyńskiej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Swoje talenty wokalne i recytatorskie zaprezentowali uczniowie przygotowując tematyczne widowisko artystyczne. Na zakończenie przemówił …

Kontynuuj czytanie

Życzenia dla Grona Pedagogicznego oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Dzień Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Państwo, W sprawie ostatnich wydarzeń w szkole (zarówno tych wcześniejszych jak i bieżących) informuję, że wszystkie wyjaśnienia i opisy dotyczące zaistniałych sytuacji, są przekazywane na bieżąco w zakładce POCZTA na e-dzienniku w profilu rodzica/opiekuna. Proszę o bieżące i częste zapoznanie się z zamieszczonymi tam wiadomościami. Z poważaniem Dyrektor SP Kusięta Mariusz Żołędziewski

Uwaga! Zmiany w planie lekcji obowiązujące od 30.09.2020r.

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 obowiązujący od 30 września 2020

KONSULTACJE 01.10.2020r.

UWAGA!!! Ważny komunikat

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021

Plan lekcji do pobrania

Zebrania z Dyrektorem i wychowawcami