Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i zarządzeniem Dyrektora Szkoły, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w których prowadzone są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, w okresie pandemii są: 12 czerwca br. oraz dni egzaminów ósmoklasisty tj. 16, 17, i 18 czerwca br.