Dzieci są jak motyle …

,, Dzieci są jak motyle na wietrze…

Niektóre potrafią latać wyżej niż inne,

ale każde z nich lata najlepiej jak może.

Po co więc porównywać je do reszty?

Każde jest inne. Każde wyjątkowe.

Każde jest piękne”.

Clare Morrall

Prace dzieci wykonane podczas zajęć informatycznych z kl. II i III SP podczas zdalnego nauczania.

Są wspaniałe, tak jak ich autorzy – nasi uczniowie.

nauczyciel informatyki Iwona Nocuń