Maciej Mikołajczyk trzeci w regionie

Maciej Mikołajczyk – uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Kusiętach zajął III miejsce  w Międzypowiatowym Konkursie Historycznym            „Czy znasz historię Częstochowy  i regionu częstochowskiego”. Natalia Kołodziejczyk i Wojciech Flekiewicz uczniowie klasy VI naszej szkoły uplasowali się w II dziesiątce, również otrzymując nagrody.

Do konkursu przygotował uczniów nauczyciel historii SP w Kusiętach,  Marek Romański. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 9    w Częstochowie, Zespół Szkół nr 2 w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie   i Archiwum Państwowe w Częstochowie.

17 edycja konkursu odbywała się jak co roku pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Starosty Powiatu Częstochowskiego Krzysztofa Smeli. W tym roku rywalizowało ponad 100 uczniów placówek z Częstochowy oraz powiatów ościennych.
I etap konkursu odbył się 20 października 2017 r. w siedzibach szkół biorących udział w konkursie. II etap odbył się 15 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej  nr 9 w Częstochowie przy ulicy Sobieskiego. Finał odbył się      2 marca 2018 r. w ratuszu, obecnej siedzibie Muzeum Częstochowskiego. Składał się z części pisemnej oraz odpowiedzi ustnych 10 finalistów.

Przed finałem uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych dotyczących  historii regionu bezpośrednio związanych z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanych przez pracowników Muzeum Częstochowskiego oraz Archiwum Państwowego w Częstochowie.

16 marca 2018 roku w Muzeum Częstochowskim wręczono nagrody laureatom. Nagrody wręczali zaproszeni goście m.in. Zastępca Prezydenta  Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak, przedstawiciele Archiwum Państwowego       w Częstochowie, Starostwa Powiatowego, Muzeum w Częstochowie, regionalnych organizacji turystycznych oraz sponsorzy.   Jedną z nagród w konkursie był wydany przez Gminę Olsztyn album historyczny „Jurajska Gmina Olsztyn”, którego pomysłodawcą był nauczyciel historii SP w Kusiętach Marek Romański.