Grono Pedagogiczne 2019/20

Grono Pedagogiczne oraz pozostali pracownicy 

Szkoły Podstawowej w Kusiętach w roku szkolnym 2019/20

Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kusiętach:  

Mariusz Żołędziewski

L.p.

Nauczyciel

Funkcja / przedmiot

Wychowawstwo

1. Bugaj Marzena pedagog
2. Miklis Paulina nauczyciel przedszkola, świetlica szkolna oddział przedszkolny
3. Huras Marcin informatyka
4. Ks. Konieczny Adam religia
5. Łuszczyńska Renata edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne, kl. I
6. Mermer Bernardetta muzyka
7. Muskalska Monika j. polski, logopedia, rewalidacja, WDŻ,  kl. IV
8. Nocuń Iwona edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, informatyka , IDO kl. III
9. Orlikowska Anita j. niemiecki
10. Pasieka Iwona geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
11. Pierzchała Małgorzata technika, matematyka
12. Pryczyńska Danuta J. polski,
13. Romański Marek WOS, historia, historia i społeczeństwo

wych. fizyczne , świetlica szkolna

 kl VII
14. Rutkowska Agnieszka rewalidacja
15. Rutkowska Elżbieta matematyka  kl. V
16. Srzypczyk Zofia biologia, przyroda
17. Szewczyk Magdalena j. angielski kl. VIII
18. Ślęzak Anna nauczyciel wspomagający kl. VI
19. Tomza Ewa edukacja wczesnoszkolna, informatyka,  świetlica szkolna kl. II
20. Zębik Anna fizyka, chemia, wych. fizyczne kl. VI
21. Żołędziewski Mariusz

Pozostali pracownicy placówki:

Dyrektor, doradztwo zawodowe, wych. fizyczne
22. Kosińska Elżbieta sekretarz szkoły
23. Pala Ewa pielęgniarka
24. pracownik administracji i obsługi
25. Michalik Anita pracownik administracji i obsługi
26. Gawron Justyna pracownik administracji i obsługi
27. Pala Zbigniew konserwator