Harmonogram konsultacji i zajęć rewalidacji dla uczniów klas IV-VIII

Od dnia 1 czerwca br. uczniowie klas IV-VIII mogą skorzystać z organizowanych w szkole konsultacji.

W związku z nadal obowiązującym stanem epidemii COVID-19 i wprowadzonym reżimem sanitarnym, przypominamy i prosimy o bezwzględne przestrzeganie następujących reguł:

  • Rodzic i uczeń powinni przynajmniej dzień wcześniej zdeklarować udział w konsultacji do danego nauczyciela.
  • Uczeń przychodzący pierwszy raz musi mieć oświadczenie o stanie zdrowia, które przekazuje nauczycielowi. Uczeń oświadczenie przynosi tylko raz. W przypadku, gdyby w konsultacjach chciał uczestniczyć Rodzic, to jest to możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora i po uprzednim wypełnieniu i dostarczeniu oświadczenia o stanie zdrowia, które jest udostępnione do pobrania na stronie internetowej szkoły, a także w szkole. 
  • Przypominamy, że w szkole obowiązują Procedury Bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać. Znajdziecie je Państwo na stronie internetowej szkoły. Jedną z najważniejszych procedur bezpieczeństwa jest obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni wspólnej tj. na korytarzach i w inny ciągach komunikacyjnych, toaletach, szatniach, na jadalni oraz w przypadku, gdyby na konsultacjach w jednej sali byli uczniowie z różnych klas. 

Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, zdrowie, a nawet życie, nie tylko swoje, ale również innych ludzi.

Przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa!

Harmonogram konsultacji i rewalidacji PDF do pobrania