II POWIATOWY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI „JESTEM BEZPIECZNY” – MSTÓW 2019 r.

Dn. 09. 05. 2019 r. w Mstowie odbył się II Powiatowy Konkurs wiedzy i umiejętności „Jestem bezpieczny”. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie i Urząd Gminy w Mstowie.                                                                         

      UCZNIOWIE  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KUSIĘTACH  ZAJĘLI  NASTĘPUJĄCE MIEJSCA.

     W kategorii przedszkoli I miejsce zajęli: Hanna Dyńska, Dawid Hadryś, Alan Sieradzki

– do konkursu przygotowywali: Dyrektor szkoły Mariusz Żołędziewski, p. Iwona Pasieka     

i wychowawczyni oddziału przedszkolnego p. Paulina Miklis.

     W kategorii klas I-III SP  II miejsce zajęli: Maja Mikołajczyk, Marcel Kot, Piotr Czyż

– do konkursu przygotowywali: Dyrektor szkoły Mariusz Żołędziewski i p. Iwona Pasieka.

      W kategorii klas IV-VI SP wyróżnienie otrzymały: Patrycja Muś, Natalia Stanior, Julia Wilk

– do konkursu przygotowywał Dyrektor szkoły Mariusz Żołędziewski i p. Iwona Pasieka.     

          Gratulujemy zaszczytnych miejsc!

Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów oraz motywacji w pogłębianiu wiedzy i umiejętności o bezpieczeństwie w miejscach w których przebywają dzieci i ludzie dorośli.