INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z organizacją roku szkolnego
Szkoły Podstawowej w Kusiętach
dni, 29 i 30 kwietna oraz 02 maja 2019r.
są dnia wolnymi od zajęć
dydaktycznych – wychowawczych .
W tych dniach w szkole będą zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze.

ZAPRASZAMY