Informacja ws. rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie i drogie dzieci!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbywa się podobnie, jak zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w reżimie sanitarnym. Mając na uwadze wytyczne MEN i GIS dla placówek oświatowych, rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w formie tradycyjnej, ale skromnej i z zachowaniem w/w wytycznych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020r. w dwóch grupach:

godz. 9.00 klasy IV – VIII,

godz. 10.00 Oddział Przedszkolny i klasy I – III,

Rozpoczęcie odbędzie się w hali sportowej. Do hali wchodzimy od strony boiska szkolnego. Wchodząc przechodzimy przez matę dezynfekującą obuwie i dezynfekujemy ręce oraz zajmujemy miejsce wskazane przez nauczyciela lub wychowawcę.

Uczniowie nie muszą mieć maseczek, ale proszę, by do hali wchodzić pojedynczo.

Szanowni Rodzice, zdaję sobie sprawę, jak dla wielu z Was dzień rozpoczęcia roku szkolnego jest ważny. Ale niestety przez rygor sanitarny musimy ograniczyć ilość rodziców w czasie rozpoczęcia roku szkolnego. Proszę, aby w klasach IV , I i OP było maksymalnie po jednym rodzicu / opiekunie dla ucznia / dziecka. W pozostałych przypadkach po jednym rodzicu na klasę, jako reprezentanta RR z danej klasy. Wchodzących Rodziców obowiązują te same zasady, co uczniów i dodatkowo mają mieć maseczki zakrywające usta i nos lub przyłbice.

Po zakończeniu otwarcia roku szkolnego, uczniowie pod opieką wychowawców udają się do swoich klas. Natomiast Rodzice wychodzą z hali w stronę boiska szkolnego. Rodzice nie uczestniczą w spotkaniach klasowych poza OP, I i IV klasą.

Proszę o dostosowanie się do procedury i zachowanie zasad reżimu sanitarnego.

Z poważaniem

Dyrektor SP Kusięta

Mariusz Żołędziewski

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021