Kolejny sukces uczennicy naszej szkoły!

Dnia 23 marca 2018 r. (w piątek) odbył się, jak corocznie, IX Powiatowy Konkurs Recytatorski w Zrębicach pod hasłem: „ Chwile ulotne jak motyle”  w 2 kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Uczestnicy konkursu mieli do zaprezentowania jeden utwór poetycki                 z dorobku twórców związanych z regionem częstochowskim. 

Naszą szkołę godnie reprezentowały trzy uczennice. W kategorii- szkoła podstawowa uczennica kl.VI Katarzyna Gawron przygotowywana pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, mgr Moniki Muskalskiej oraz uczennice kl. IV Paulina Knysak i Julia Chaberska.

Julia Chaberska została zwyciężczynią tegoż konkursu, prezentując utwór Olgi Bąkowskiej pt. „ Do biesa”. Laureatka I miejsca otrzymała nagrodę książkową oraz dyplom. Uczennicę przygotowywała mgr Danuta Pryczyńska.

Nauczyciele-opiekunowie uczestników konkursu recytatorskiego, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Kusiętach serdecznie gratulują Julii sukcesu, życząc Jej dalszego rozwoju artystycznego 🙂