Konsultacje i spotkanie RR

W najbliższy czwartek, tj. 4 kwietnia br. Grono Pedagogiczne wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kusiętach, zapraszają wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły na konsultacje, które odbędą się w godz. 17.00-18.30.

Od godz. 17.00 planowane jest także spotkanie z rodzicami uczniów klasy III oddziału gimnazjalnego oraz klasy 8 SP poświęcone tematowi zbliżających się egzaminów.

Po spotkaniach z nauczycielami, czyli ok. 18.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców. Głównym tematem spotkania będą sprawy związane z organizacją Szkolnego Rodzinnego Festynu. Podczas spotkania zostaną także ocenione sale- Konkurs na Najładniejszą salę.

Prosimy rodziców o liczne przybycie na wyżej wymienione spotkania.