„Niepodległość jest wolnością człowieka”

Uroczyste obchody związane ze 100-letnią Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Kusiętach włączeniem się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” w śpiewaniu Hymnu Narodowego w całości organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Relacja z odśpiewania hymnu przez uczniów i grono pedagogiczne naszej szkoły ukazała się w wydaniu Aktualności w programie TVP 3 Katowice w dniu 9 listopada o godz. 18.30.

Aktualności TVP 3 Katowice – 9 listopada 2018 r. godz. 18.30

Główne uroczystości odbyły się również w dniu 9 listopada 2018 r.  Dokładnie o  godz.  17.00 pod Ścianą Patriotyzmu, rozpoczęła się WIECZORNICA Niepodległości. Obchody otwarła pani Alicja Janowska- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Wśród przybyłych gości, którzy uświetnili naszą uroczystość byli m.in. wspomniana już Pani Dyrektor Alicja Janowska, Pani Joanna Alina Haładyn- Radna powiatu częstochowskiego, Pan Marcin Poch- Radny Gminy Olsztyn, Ks. prałat Ryszard Grzesik, pisarz i publicysta Pan Andrzej Kalinin wraz z małżonką, Sołtys wsi  Pani Gabriela Klimek, KGW w Kusiętach wraz z przewodniczącą Anną Czajkowską, druhowie  OSP w Kusiętach z Prezesem  Krzysztofem Doboszem oraz licznie zebrani mieszkańcy naszej wsi. Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu zebrani goście udali się na halę sportową na dalszą część  uroczystości.

Część artystyczna przygotowana przez Panią Danutę Pryczyńską, Ewę Tomzę, Bernadettę Mermer, Iwonę Nocuń oraz prowadzącego Pana Marka Romańskiego, dostarczyła niemałych wzruszeń. Mali artyści tańczyli poloneza i śpiewali przepiękne pieśni patriotyczne. Pan Marek Romański w rozmowach z najstarszymi mieszkańcami wsi: Mieczysławem Woszczyną, Danutą i Władysławem Orlikowskimi oraz Donatą Nowińską, przeniósł nas do czasów, kiedy Polska walczyła o niepodległość i tych zaraz po wojnie, kiedy Polska powstawała po odzyskaniu wolności. Wspaniałą atmosferę wprowadziło wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych, a wszystko to, co odbywało się w pięknej patriotycznej scenerii, budziło zachwyt i dumę z tego, że jesteśmy Polakami.

Po części oficjalnej przeprowadzono  szybki quiz z wiedzy historycznej nt. walki i odzyskania niepodległości przez Polskę, a następnie zaproszono zebranych gości na dalsze świętowanie przy słodkim poczęstunku.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem WIECZORNICY było Stowarzyszenie „Wokół Jeziorka Krasowego” z Panią Prezes Jolantą Derus na czele, a organizatora wspomagali Szkoła Podstawowa w Kusiętach i działająca przy niej Rada Rodziców.

Podziękowania ślemy Pani Jolancie Czajkowskiej, która samodzielnie wykonała wszelkie dekoracje sali oraz rysunek w Księdze Pamiątkowej, w której goście złożyli swoje wpisy.

Szczególne podziękowania należą się jednak  Paniom: Danucie Pryczyńskiej, Ewie Tomzie, Bernadetcie Mermer i Iwonie Nocuń oraz Panu Markowi Romańskiemu, którzy przygotowali część artystyczną oraz uczniom i uczennicom, którzy wzięli w niej udział. Bez Was nie byłoby tej podniosłej atmosfery, która wzruszała do głębi i przypomniała, jak ważne jest, aby kultywować naszą tradycję, pielęgnować ojczysty język oraz budować postawę pełną ducha patriotyzmu i dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczcili tą 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polską  razem z nami.

Do obejrzenia zdjęć zapraszamy do galerii