Oferta Szkoły Podstawowej w Kusiętach

SZKOŁA PODSTAWOWA W KUSIĘTACH

 

 NASZA PLACÓWKA ZAPEWNIA UCZNIOM:

 • zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym naukę w następnym etapie kształcenia,
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w dodatkowych zajęciach szkolnych i pozaszkolnych,
 • możliwość udziału w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych,
 • opiekę z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
 • udzielanie pomocy pedagogicznej,
 • kształtowanie poczucia tolerancji,
 • wzmacnianie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • motywowanie do pracy nad sobą i dążenie do sukcesu,
 • wspieranie poczucia własnej godności z poszanowaniem wartości innych,
 • udział w programach „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” – uczniowie kl. I-V SP.

 

OFERTA SZKOŁY

Chcąc otoczyć Państwa dzieci opieką, zapewniamy szeroką ofertę zajęć, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przyjazną uczniom i rodzicom.

Organizujemy ciekawe imprezy szkolne i środowiskowe, wycieczki turystyczne, konkursy klasowe,   szkolne o charakterze opiekuńczo – wychowawczym.

Budynek szkoły jest wyremontowany. Uczniowie szkoły mają do dyspozycji:

 • sale lekcyjne wyposażone in.: w 2 tablice multimedialne, rzutniki, ekrany, laptopy, komputery, pomoce dydaktyczne,
 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • świetlicę szkolną czynną w godzinach: 7.30 – 8.55, 12.20 – 15.00,
 • nową halę sportową,
 • boisko sportowe dostosowane do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę i siatkówkę,
 • bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem,
 • gabinet pedagoga i logopedy szkolnego,
 • gabinet profilaktyki prozdrowotnej,
 • kuchnię oferującą ciepłą herbatę w godzinach: 10.30 – 12.30.

 

Na terenie szkoły prowadzimy zróżnicowane i ciekawe zajęcia.

 1. Dodatkowe zajęcia szkolne:
 • z języka polskiego,
 • z języka angielskiego,
 • z historii,
 • z matematyki,
 • logopedyczne,
 • dydaktyczno – wyrównawcze,
 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • rewalidacyjne.
 1. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez Stowarzyszenie „Jeziorko Krasowe”:
 • Koło szachowe: wtorki w godz.17.00 – 18.00,
 • Zajęcia plastyczne: środy w godz. 16.00 – 18.00,                                                                       oraz Zumba dla dorosłych – środy w godz. 18.15 – 19.15.
 1. Zajęcia piłki nożnej dla dzieci prowadzone przez Klub Sportowy „Orły Kusięta”

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY                                   NASZEJ SZKOŁY  !