Patriotyczna Msza na Miejscu Straceń w Olsztynie

W niedzielne popołudnie 10 czerwca 2018 roku na Miejscu Straceń w Olsztynie, znanym również jako „Szubienica” odbyła się uroczysta Msza święta ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 przez okupantów niemieckich oraz z okazji 74. rocznicy Procesu 16-tu w Moskwie.
 

Mszę świętą w intencji poległych i pomordowanych odprawił Kapelan Wojska Polskiego, ks. dr płk Wiesław Korpeta oraz Proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie, ks. Prałat Ryszard Grzesik. Odczytano również Apel Poległych.
 
Wśród licznych delegacji biorących udział we Mszy św. oraz składających kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym  pomordowanych, była także reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kusiętach z  panem Dyrektorem Mariuszem Żołędziewskim na czele.  Młodzież i dzieci z klas młodszych naszej szkoły zapewniały również oprawę muzyczną uroczystości, występując u boku Orkiestry Dętej Gminy Olsztyn „Sempre”.