Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2018/19- spotkania

W dniu  31 stycznia  2019 r. w Szkole Podstawowej w Kusiętach odbędą się następujące spotkania:

16.00 – 17.00 – spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców

17.00 – 17.30 – spotkanie Rodziców z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami i Radą Rodziców- sala nr 11

17.30 – 17.40 –  spotkanie rodziców klasy VIII i IIIg z przedstawicielami Zespołu Szkół w Złotym Potoku – prezentacja szkoły

17.30 – i dalej  – spotkania z wychowawcami poszczególnych klas

ZAPRASZAMY