Powrót do szkoły

Przypominamy, że zajęcia po przerwie świątecznej rozpoczynają się w środę 2 stycznia 2019 r. zgodnie z obowiązującym planem lekcji na rok 2018/19.