Przekaż 1% podatku na szkołę

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie naszej placówki w postaci przekazania 1 % swojego podatku na rzecz Fundacji Studenckiej Młodzi-Młodym. Za pośrednictwem tej fundacji wpisując w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2019 rok w rubryce KRS: 0000270261 i w informacji Cel szczegółowy 1%: SP KUSIĘTA 112 wspieracie funkcjonowanie naszej szkoły.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, starajmy się pamiętać o potrzebie ciągłego dofinansowania szkolnictwa, które wciąż boryka się z brakiem pomocy naukowych i dydaktycznych. Staramy się z pozyskanych z różnych źródeł darowizn dofinansowywać udział uczniów w konkursach czy wycieczkach szkolnych. Organizujemy dodatkowe zajęcia, na które zakupujemy materiały oraz finansujemy nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej. A wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców