Rada Rodziców

Deklaracja dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców  na rok szkolny 2018/19

Kompetencje Rady Rodziców

Zebrania i konsultacje z rodzicami – terminarz:

* zebrania z Rodzicami:
 – 13 IX , 6 XII 2018, 31 I , 4 IV 2019, 

* pierwszy czwartek miesiąca konsultacje tj.
–  4 X , 8 XI , 6 XII , 10 I , 7 III , 4 IV , 9 V , 6 VI .