Rekrutacja w Szkole Podstawowej w Kusiętach

          Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach przypomina o naborze uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej  i do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

         Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci:

– z urzędu, zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia,

– dzieci zamieszkałe poza obwodem na podstawie wniosku.

       Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci na podstawie wniosku.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przekazali już deklaracje.

     Dyrektor zwraca się z prośbą do rodziców o zapisywanie dzieci            do klasy I do dnia 9.III.2018 r.

Zgłoszenia  proszę składać w szkole w godz. 8.00 – 12.00 w gabinecie dyrektora,  po godz. 12.00 na świetlicy u nauczyciela dyżurującego.

(druki „zgłoszenie” i „wniosek” są do pobrania
w szkole lub na stronie internetowej szkoły: spkusieta.com.pl – niebieski poziomy pasek pod nazwą szkoły – pt. REKRUTACJA).

Z A P R A S Z A M Y !!!