Rekrutacja 2018/19

PRZYPOMINAMY:

REKRUTACJA TRWA DO 9 MARCA 2018 ROKU

 

Więcej informacji ws. rekrutacji poniżej:

Uwaga,

Na stronie Urzędu Gminy Olsztyn pojawiła się informacja na temat rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych na terenie naszej gminy.

Jesteś zainteresowany tym tematem?  Przeczytaj koniecznie informacje dotyczące terminów i kryteriów przyjęcia dzieci oraz pobierz wnioski do złożenia do dyrektora szkoły / przedszkola.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019    do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn

Wójt Gminy Olsztyn podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli            i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolny 2018/2019.

Załączniki:
1. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 25 stycznia 2018 r.             w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności         w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do             przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz           do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę                   Olsztyn.

Tekst Zarządzenia nr 5/2018

2. Uchwała Nr XVIII/194/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r.              w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania                                rekrutacyjnego   do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych            w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz                    określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Treść Uchwały dot. rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

3.Uchwała Nr XVIII/195/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 lutego 2017 r.               w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu                   rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych                     prowadzonych przez Gminę Olsztyn oraz określenia dokumentów                         niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Treść Uchwały dot. rekrutacji do kl.1 SP

Wnioski do pobrania i złożenia u Dyrektora Szkoły Podstawowej                         w Kusiętach:

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do kl.1 SP

Zgłoszenie do 1 klasy SP

 

Uwaga,  

Śląski Kurator Oświaty wydał postanowienie w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny  2018/19.

Informacje pod poniższym linkiem:

Rekrutacja 2018/19