Ślubowanie Pierwszoklasistów i pasowanie Przedszkolaków

We wtorek 15.10.2019 r. odbyła się Uroczystość pasowania na ucznia klasy I i wzorowego przedszkolaka Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie pani Bożena Klecha, wychowawczynie pracujące w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie pani Monika Małyska i pani Monika Pietrzak, wychowawczyni Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 pani Teresa Firek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach Mariusz Żołędziewski, nauczycielka języka angielskiego pani Magdalena Szewczyk, wychowawczynie klasy II i III pani Ewa Tomza i pani Iwona Nocuń wraz z uczniami oraz rodzice pierwszoklasistów i przedszkolaków.

Podczas występu artystycznego zaprezentowano umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie.

Najważniejszym momentem było złożenie ślubowania przez pierwszoklasistów i pasowanie przedszkolaków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach. Zostały wręczone także legitymacje, dyplomy oraz  słodkie upominki.

Po oficjalnej części na hali sportowej zaproszeni goście oraz społeczność szkolna została zaproszona na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wykonano pamiątkowe zdjęcia jak również wpisy do kroniki.