Stypendia Wójta dla naszych uczniów

        Pomimo, że mamy już czas wakacyjnej przerwy od nauki w szkole, to nadal trwa podsumowanie minionego roku szkolnego 2017/18. W związku z powyższym nie możemy pominąć szczególnych osiągnięć i wyróżnień dla uczniów naszej szkoły.

W dniu 26 czerwca br. podczas XXVII Sesji Rady Gminy  Olsztyn najzdolniejsi uczniowie z terenu gminy za wybitne osiągnięcia otrzymali   stypendia  Wójta Gminy Olsztyn . Wśród 10 wyróżnionych osób, jest aż trójka uczniów Szkoły Podstawowej w Kusiętach!  Są to:

Klaudia Mizgała – uczennica III klasy gimnazjum SP w Kusiętach – Laureatka Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów

Marcin Kuliński – uczeń VII klasy SP w Kusiętach -Finalista Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Maciej Mikołajczyk – uczeń VII klasy Szkoły Podstawowej w Kusiętach . Osiągnięcia Macieja, to m.in.:

• Finalista Konkursu z geografii dla klas VII organizowanych przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie;

• III miejsce w XVII Międzypowiatowym Konkursie „Czy znasz historię Częstochowy i regionu” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 9 przy współpracy Muzeum Częstochowskiego i Archiwum Państwowego w Częstochowie;

• III miejsca w XIV Gminnym Konkursie Historycznym pt. ,,Dzieje Gminy Olsztyn” pod patronatem Wójta Gminy Olsztyn;

• Laureat II stopnia w ogólnopolskim konkursie leksykalnym z języka angielskiego Memory Master.

Stypendia najzdolniejszym uczniom wręczyli: Wójt Gminy Olsztyn, Tomasz Kucharski, zastępca wójta, Małgorzata Haładyj oraz Zbigniew Banaszak, przewodniczący Rady Gminy Olsztyn. Podziękowania i gratulacje odebrali również rodzice, dyrektorzy i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów.

Nagrody zostały przyznane zgodnie z uchwalonym 17 października 2012 r. „Lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Olsztyn” oraz „Regulaminem w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Olsztyn dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sportu”.

Serdecznie gratulujemy  wyróżnionym uczniom naszej szkoły !!!