Sukces, który cieszy

Uczennica klasy trzeciej gimnazjum w Szkole Podstawowej w Kusiętach, Klaudia Mizgała, została laureatką tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Zajęła w województwie śląskim drugie miejsce ze zdobyczą 58 punktów. Różnica punktowa między pierwszym, a drugim miejscem wyniosła 2 punkty.

Na sukces Klaudii złożyło się kilka czynników, w tym jej systematyczna praca, odpowiedzialność za podjęte zadania, wnikliwa analiza zakresu i treści programowych na poszczególnych etapach konkursu, posiadane zdolności humanistyczne oraz umiejętności językowo-literackie zdobywane już w latach wcześniejszych. Uczennica powtórzyła bowiem sukces sprzed trzech  lat, kiedy to została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego     z Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego, mgr Moniki Muskalskiej.                                                                           W gimnazjum Klaudię przygotowywała mgr Danuta Pryczyńska.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej składa laureatce serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów w kolejnym etapie kształcenia 🙂