Akademia Bezpiecznego Puchatka 2020/2021

Uczniowie kl. I-III naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Akademia Bezpiecznego Puchatka 2020/2021.

Obejmował on tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Program był realizowany na zajęciach z wychowania fizycznego.

Po przeprowadzeniu zajęć uczniowie przystąpili do testu on-line, który nie sprawił im większych trudności.

Po realizacji Testu Bezpieczeństwa oraz uzupełnieniu Ankiety Podsumowującej Program przez nauczyciela koordynującego otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział w XII – tej edycji w/w programu.

Uczniowie otrzymają dyplomy potwierdzające znajomość zasad bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie.

Koordynator programu: Iwona Nocuń