Akcja „Szkoła Pamięta”

Szkoła Podstawowa w Kusiętach uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod tytułem „Szkoła pamięta”. W programie tym uczniowie i nauczyciele z całego kraju podejmują inicjatywy, których celem jest upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych.

Nauczyciele naszej szkoły propagują wśród dzieci i młodzieży wiedzę o dziejach Kusiąt, gminy Olsztyn, Częstochowy oraz regionu częstochowskiego od pradziejów do czasów współczesnych, ich zabytkach i miejscach pamięci narodowej oraz wybitnych Polakach związanych z tym terenem na przestrzeni wieków.

W Szkole Podstawowej w Kusiętach prowadzone są zajęcia pt. „Własna historia i kultura”. Uczniowie szkoły rozumieją znaczenie tradycji lokalnej w dobie integracji, potrzebę odkrywania piękna rodzimej kultury, potrzebę tolerancji, otwartości i szacunku wobec innych kultur, potrzebę ciągłego doskonalenia się, znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej. Uczniowie poznają najważniejsze zabytki regionu, przedstawicieli regionu, właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych. Co roku uczniowie biorą udział w uroczystym apelu na olsztyńskim Miejscu Straceń. Szkoła organizuje od 16 lat historyczny konkurs pt. „Dzieje Gminy Olsztyn” pod patronatem Wójta Gminy. Uczniowie biorą czynny udział w międzypowiatowym konkursie historycznym „Czy znasz historię Częstochowy i regionu częstochowskiego”. Uczniowie organizują m.in. apele szkolne z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, gdzie zawsze są podkreślane elementy historii i tradycji lokalnej.

W załączniku przedstawiamy prezentację multimedialną „Kusięta – historia miejscowości”.

Marek Romański

Prezentacja multimedialna „Kusięta – historia miejscowości”