Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

W Szkole Podstawowej w Kusiętach odbył się 4 maja 2021 roku apel upamiętniający Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczystość odbyła się przed „Ścianą Patriotyzmu” z udziałem Oddziału Przedszkolnego oraz klas od I do III. Pozostali uczniowie uczestniczyli w apelu w systemie on-line.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie Oddziału Przedszkolnego, przygotowani przez Panią Ewelinę Polak wyrecytowali wiersz „Katechizm polskiego dziecka”. Następnie odczyt na temat historii Konstytucji 3 Maja wygłosił nauczyciel historii naszej szkoły Pan Marek Romański. Apel podsumował Pan Dyrektor Mariusz Żołędziewski.

Po apelu Panie Ewa Tomza i Renata Łuszczyńska wręczyły uczniom dyplomy i nagrody za konkursy odbywające się w trudnym okresie pandemii w systemie korespondencyjnym.