Category: Konkursy

Tabela punktów- Konkurs na Najładniejszą salę

Dotychczas Komisja konkursowa  dwukrotnie oceniała sale lekcyjne. Punktacja po tych ocenach przedstawiona została w poniższej tabeli: Tabela punktów

Konkurs „Zakręcona szkoła”

Regulamin konkursu Zakręcona Szkoła

Konkurs na Najładniejszą salę lekcyjną

Regulamin Konkursu na najpiękniejszą salę