Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13.10.2020 r. jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, potocznie zwana Dniem Nauczyciela. Akademia została przygotowana pod kierunkiem Pani Moniki Muskalskiej – nauczycielki języka polskiego oraz Pani Renaty Łuszczyńskiej nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Swoje talenty wokalne i recytatorskie zaprezentowali uczniowie przygotowując tematyczne widowisko artystyczne. Na zakończenie przemówił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach Mariusz Żołędziewski, który nagrodził nauczycieli za trud i poświęcenie, które wkładają w wychowanie nowych pokoleń. Nagrodę Wójta za wybitne osiągnięcia edukacyjne otrzymała Pani Magdalena Szewczyk – nauczyciel języka angielskiego. Dyrektor nagrodził również: Panią Iwonę Pasiekę, Pana Marcina Hurasa, Panią Annę Zębik, Panią Elżbietę Rutkowską, panią Annę Ślęzak, Panią Paulinę Miklis, Panią Elżbietę Kosińską, Panią Katarzynę Szczerbiak, Panią Anitę Michalik, Panią Justynę Gawron oraz Pana Zbigniewa Palę.

Życzymy wszystkim pracownikom oświaty sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności!