„Egzotyczny świat – Alpakarnia w Poczesnej”

W ramach realizacji ścieżki edukacyjnej polonistyczno – przyrodniczej pt. „Odkrywamy nowe miejsca, planujemy wakacje”,  dn. 22 czerwca 2021r. został zorganizowany dla uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej w Kusiętach wyjazd do Alpakarnii w Poczesnej. Zamierzonymi celami wyjazdu były:
– odwiedzanie ciekawych miejsc okolicy,
– poznanie warunków życia, zwyczajów żywieniowych i nawyków mniej znanych zwierząt,
– przybliżenie uczniom reguł bezpieczeństwa podczas przemieszczania się,
– umożliwienie integracji grupy.
Podczas wspólnego pobytu dzieci były zafascynowane światem egzotycznych zwierząt, bezpośrednim kontaktem z nimi, a także wspólną zabawą na placu zabaw.
Opiekunami naszej grupy byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, t.j.: p. Iwona Nocuń, p. Renata Łuszczyńska, p. Anna Ślęzak i p. Ewa Tomza.

Wychowawca klasy III:
Ewa Tomza