Informacja

08 kwietnia 2021r. / czwartek /

zgodnie z kalendarzem / pierwszy czwartek miesiąca / odbędą się zebrania klasowe i konsultacje.

Zebrania i konsultacje będą prowadzone przez platformę Teams.

Zebrania klasowe od 17.00 do 17.30

Konsultacje od 17.30 do 19.00

W przypadku braku możliwości udziału w zebraniu lub konsultacji przez platformę Teams szczegóły proszę uzgodnić w bezpośrednim kontakcie z wychowawcami i nauczycielami.


Szanowni Rodzice.

Jak już wiadomo mamy przedłużenie zdalnego nauczania do 18 kwietnia 2021r. Więc nadal w przyszłym tygodniu wszystkie zajęcia szkolne odbywają się zdalnie. Proszę Państwa w sprawie szczególnych sytuacji
w sprawie organizacji zajęć w szkole odsyłam do informacji wysłanej na pocztę e-dziennika zakładka Rodzic w dni 19 marca 2021r.

Życzę wszystkim zdrowia, dalszej wytrwałości i wiary, że wszystko będzie funkcjonowało tradycyjnie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach Mariusz Żołędziewski