Informacja

Przypominamy, że w dniu 04 czerwca 2021r. (piątek)  w szkole są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.