Komunikat Dyrektora

Szanowni Rodzice,

W tym tygodniu, w czwartek tj. 05.11.2020r., są zaplanowane konsultacje. W obecnej sytuacji epidemiologicznej muszą się one odbyć w innej formie, czyli zdalnej.

Ponadto, także w czwartek, z powodów organizacyjnych szkoły, zostają zmienione godziny lekcyjne – obowiązuje skrócony czas lekcji i przerw.

Z kolei w przyszłym tygodniu, dni 12 (czwartek) i 13 (piątek) listopada 2020r. zgodnie z planem szkoły, są dniami opiekuńczo – wychowawczymi. W tych dniach nie ma zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Wszystkie szczegółowe wyjaśnienia dptyczące powyższych kwestii podane są w e-dzienniku w zakładce korespondencja do rodziców od Dyrektora i Nauczycieli.

Zapraszam do odczytywania informacji wysyłanych do Państwa.

Życzę wszystkim Państwu i najbliższym dużo, dużo zdrowia, wytrwałości i zrozumienia podejmowanych działań w szkole, które mają na celu podnoszenie jakości funkcjonowania placówki.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski