KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice,

W czwartek 03.12.2020r., tj. w tym tygodniu, są zaplanowane konsultacje.
Będą odbywały się, tak jak w poprzednie, w formie zdalnej w godz.
od 17.00 do 18.00.

Wszystkie szczegółowe wyjaśnienia podane są w e-dzienniku w zakładce POCZTA do rodziców od Dyrektora i Nauczycieli.

Zapraszam do odczytywania informacji wysyłanych do Państwa na e-dziennik.

Pragnę również podziękować Państwu za wkład pracy w kształceniu na odległość oraz współpracę w dotychczasowym okresie nauki zdalnej.

Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, spokoju i wytrwałości.

Pozdrawiam

Dyrektor

Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Mariusz Żołędziewski