Konkurs Języka Angielskiego

W maju odbył się w naszej szkole Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów ze SPE z klas V – VII. Uczestnicy zmagali się z zadaniami leksykalno – gramatycznymi oraz z zadaniem na rozumienie tekstu czytanego. Po długich naradach, Jury w składzie p. Magdalena Szewczyk i p. Anna Ślęzak, wyłoniono zwycięzców. Przyznano nagrody za zajęcie I miejsc w trzech kategoriach wiekowych:

Kl. VII – Katarzyna Grabowska, Kl. VI – Lena Małolepsza, Kl. V – Lena Piątkowska, Wyróżnienie – Bartosz Knysak z kl. V .

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe – komiksy w języku angielskim oraz dyplomy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców SP w Kusiętach. Konkurs zorganizowała p. Magdalena Szewczyk.