Konkurs na najładniejszą salę- Wyniki drugiej oceny sal