Konkurs

ZAPROSZENIE NA XV GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

pt.„Dzieje  Gminy  Olsztyn”

organizowany  przez

Szkołę Podstawową w Kusiętach

przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie

Honorowy patronat sprawuje Wójt Gminy Olsztyn Sz. P. Tomasz Kucharski.

Organizacja  konkursu :

 1. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  IV – VIII  szkół  podstawowych.
 2. Konkurs  odbędzie  się  dnia  4 lutego 2019  roku (poniedziałek) w Szkole Podstawowej w Kusiętach o godzinie  10  00
 3. Zgłoszenia  do  konkursu  należy  składać  do  dnia  2 lutego 2019 roku  pod         nr  telefonu szkoły  3285036  lub 661812581 podając  ilość  uczestników  oraz  imię i  nazwisko  nauczyciela  przygotowującego uczniów.
 4. Forma  konkursu –  test  pisemny (60 min.).

Literatura : 

 • Album historyczny, Jurajska Gmina Olsztyn, Olsztyn 2017.
 • Echa Historii, Zeszyt Olsztyn, wyd. Partnerstwo Północnej Jury 2010.
 • Musialik  Z.M., Dzieje  Olsztyna  koło  Częstochowy  od  najdawniejszych czasów Częstochowa  1997.
 • Nabiałek K., Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kraków 2012.
 • Romański M., Gmina Olsztyn koło Częstochowy w czasie II wojny światowej, Olsztyn 2014.
 • Romański M., Z dziejów gminy Olsztyn, Olsztyn 2009.
 • Strona internetowa: www.olsztyn-jurajski.pl – zakładka Dokumentacja dziejów.
 • Tomza K., Wspomnienia, Przymiłowice 2016.

Nagrody  książkowe  oraz  pamiątkowe  dyplomy  dla  laureatów  i nauczycieli zostaną wręczone podczas XX Koncertu muzyki instrumentalnej 10 lutego 2019 roku  (niedziela) godz. 17 00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Olsztynie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach  mgr Mariusz Żołędziewski  

Organizator   mgr Marek Romański