Kresy Wschodnie dziękują Szkole Podstawowej w Kusiętach