Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Kusiętach

Proszę o zapoznanie się z dokumentem Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej w Kusiętach od dnia 18 stycznia 2021r. na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych zamieszczonym w formacie PDF.

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Kusiętach