Pasowanie na Czytelnika Uczniów Klasy Pierwszej

Dnia 21 maja 2021 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania Uczniów Klasy Pierwszej na Czytelników Biblioteki Szkolnej.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

W obecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Kusiętach p. Mariusza Żołędziewskiego, nauczycieli: p. Ewy Tomzy i p. Renaty Łuszczyńskiej oraz uczniów kl. II i III pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, jak również popisywali się znajomością bajek i baśni.

Uczniowie klasy pierwszej złożyli obietnicę, że będą przestrzegać regulaminu biblioteki szkolnej. Na koniec aktu pasowania na czytelnika dokonał dyrektor szkoły pan Mariusz Żołędziewski.

Dzieci otrzymały dyplomy, zakładki do książek oraz słodki upominek.

Pierwsze oficjalne spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, która na długo pozostanie w ich pamięci.


nauczyciel bibliotekarz: Iwona Nocuń