Pasowanie na ucznia

W dniu 12 października nasi pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Kusiętach.

Pan Dyrektor Mariusz Żołędziewski dokonał uroczystego pasowania, a następnie Pan Wójt Gminy Olsztyn Tomasz Kucharski  wraz z Radnym Gminy Olsztyn Panem Marcinem Pochem wręczyli pierwszoklasistom dyplomy gratulując i życząc im wielu sukcesów. Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście,  m.in. byłe wychowawczynie uczniów z Gminnego Przedszkola w Olsztynie: p. Anita Kapica oraz p. Edyta Hadryś oraz p. Teresa Firek z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kusiętach.

Pierwszoklasiści zostali obdarowani przez swoich starszych kolegów i koleżanki licznymi prezentami oraz słodkimi upominkami podarowanymi przez Radę Rodziców.

Oczywiście wszyscy życzymy pierwszoklasistom, aby w murach naszej szkoły i poza nią odnosili wiele sukcesów, a także, aby nawiązali tu przyjaźnie na całe  życie 😉

Organizatorem uroczystości pasowania była wychowawczyni klasy 1- p. Iwona Nocuń.