REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 26 stycznia br. Wójt Gminy Olsztyn podał do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn w roku szkolny 2021/2022.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Olsztyn oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Kusiętach w zakładce Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022.