SP im. Szlaku Orlich Gniazd -lider w dotychczasowych głosowaniach

Miejsce, w którym mieszkamy…

Jeden z najpiękniejszych i najciekawszych szlaków w Polsce to Szlak Orlich Gniazd. Przebiega on przez dwa województwa: małopolskie i śląskie. Kraków i Częstochowa są nim połączone. Droga ta zawdzięcza swoją nazwę ruinom i zamkom znajdującym się wzdłuż trasy. Obiekty te były budowane najczęściej na szczytach wzniesień i gór, pośród rzadko występujących skał wapiennych, stąd wzięła się nazwa „Orle Gniazda”. Podczas wyprawy tym szlakiem można nacieszyć oko walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i krajoznawczymi. Jest to jedyne miejsce w Polsce, w którym można wiele zobaczyć i dowiedzieć się istotnych wiadomości historycznych.

Nasza szkoła znajduje się na terenie Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Przez naszą malowniczą okolicę przebiega Szlak Orlich Gniazd. Jako mieszkańcy tych wyjątkowych miejsc musimy dostrzegać ich piękno i pamiętać jak istotna jest przeszłość oraz postrzegać walory turystyczne w naszym otoczeniu jako coś, z czego możemy być dumni, gdyż jest to nasze dziedzictwo narodowe.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanych pod kierownictwem nauczycieli: p. Iwony Pasieki i p. Marka Romańskiego.

Szlak Orlich Gniazd- PDF

Prezentacja przygotowana przez uczniów SP w Kusiętach -PDF

Prezentacja przygotowana przez uczniów SP w Kusiętach– PowerPoint