Święto  Edukacji  Narodowej  i  Pasowanie  na  ucznia  klasy I w Szkole  Podstawowej  w  Kusiętach

Dnia 12 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Kusiętach panowała świąteczna atmosfera w związku uroczystą akademią z okazji Święta Edukacji Narodowej połączoną z  „Pasowaniem na ucznia klasy 1”. Uroczystość otworzył Dyrektor Szkoły, p. Mariusz. Żołędziewski, który także powitał zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.  Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos zabrali m.in.: z-ca Wójta Gminy Olsztyn p. Małgorzata Haładyj, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Olsztynie  p. Bożena Klecha oraz była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach, p. Krystyna Kokot. W swoich wypowiedziach podkreślili trud edukacyjny i wychowawczy nauczycieli. Serdecznie podziękowali za dotychczasowe ich zaangażowanie w pracy, życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym dla społeczeństwa zawodzie oraz dalszych sukcesów. Ważnym momentem tej uroczystości stało się wręczenie przez p. Małgorzatę Haładyj nagród przysłanych przez Wójta Gminy Olsztyn, p. Tomasza Kucharskiego nauczycielom: p. Monice Muskalskiej za przygotowanie finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego ucz. kl. VIII SP Marcina Kulińskiego w r. szkolnym 2017/2018 oraz Danucie Pryczyńskiej za przygotowanie ucz. III G Klaudii Mizgały – laureatki tegoż samego konkursu. Następnie uczniowie klas II-VIII pod kierunkiem wychowawców p. Iwony Nocuń, Renaty Łuszczyńskiej, p. Moniki Muskalskiej, piosenką i wierszem uświetnili ten wyjątkowy w roku szkolnym dzień. Oficjalną część artystyczną zakończyły życzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi.  Po nich nadszedł  najważniejszy moment dla najmłodszych milusińskich.  Uczniowie klasy pierwszej, ubrani w strój galowy czekali na ważny moment w ich życiu – „Pasowania na ucznia klasy 1”.  Do tej uroczystości sumiennie przygotowywali się na zajęciach i wytrwale ćwiczyli podczas prób.  Słowami: „Pasuję Cię na ucznia” p. Dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych. Starsi koledzy życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nauce i zapewniali pomoc i opiekę w szkole i poza nią. Do życzeń dołączyli się również Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kusiętach p. Mariusz Żołędziewski, Dyrektor Gminnego  Przedszkola w Olsztynie p. Bożena Klecha, nauczyciel Gminnego Przedszkola w Olsztynie p. Iwona Wilk – Karaśkiewicz, wychowawca klasy I p. Ewa Tomza, wychowawcy klas młodszych i rodzice. Miłym akcentem było wręczenie pierwszakom przez zaproszonych gości, rodziców, kolegów i koleżanki z klas 0, II, III „Rożków obfitości” oraz upominków.

           Ten dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze i zapewne na długo zostanie w ich pamięci.

Więcej zdjęć znajdziecie w galerii