Szkoła Podstawowa w Kusiętach w Rządowym programie „Aktywna Tablica”

          Pragnę  poinformować społeczność szkolną, że nasza Szkoła została zakwalifikowana do  Rządowego programu „Aktywna Tablica”.

Podjęte działania i zakwalifikowanie się do programu pozwoli
na doposażenie naszej szkoły w dwa monitory interaktywne.

Zaplanowane  działania wraz z określonymi celami  przez Dyrektora Szkoły mają w końcowym rezultacie  wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych   w urządzenia multimedialne lub interaktywne.
Docelowo pozwoli to na uatrakcyjnienie wszystkich zajęć w  szkole.

Realizacja podjętych działań jest zaplanowana na kilka lat.
Mam nadzieję, że nasza szkoła będzie pierwszą w gminie w pełni wyposażona w systemy edukacji  interaktywnej.

Pozdrawiam

                                                                                              Dyrektor

                                                                         Mariusz Żołędziewski