Tabela – Finał Konkursu na Najładniejszą salę 2018/19

Tabela-punktów-finał-2019